Language: nl | en | it | fr | swe | de |
Informatie voor bedrijven Webshop
Bekijk ons assortiment!
Meer dan kwaliteit!

Meer dan kwaliteit!

Kwaliteit is bij ons meer dan het leveren van een kwaliteitsplant. U kunt op ons vertrouwen, omdat wij er altijd naar streven correct uit te leveren, bestellingen op tijd aanleveren, een snelle leveringstijd hanteren en een goede administratie erop na houden. We maken gebruik van een toppotgrond en een goed drainerende potgrond. Een droge potkluit is weer goed vochtig te krijgen. Wij voeden onze planten Oscomote, een constante voeding voor de plant. 

Lees verder ›

Zoek een plant


Privacy statement

Privacy beleid.

Star Quality Outdoor Plants hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Voor het verwerken van de persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Wij zijn hierbij transparant: u kunt altijd vragen welke gegevens wij van u hebben verzameld.

Verwerken van persoonsgegevens van klanten of leveranciers.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Star Quality verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

- Administratieve doeleinden
- Wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. - Afhandelen van de betaling
- Communicatie en mailing over onze producten en diensten.
- Uitvoeren van een opdracht.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
-        Voor- en achternaam
-        Adresgegevens
-        Telefoonnummer
-        E-mailadres
-        Bankrekeningnummer

Wij verzamelen alleen gegevens, welke u aan ons heeft verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Star Quality verstrekt uitsluitend gegevens aan een derde partij indien dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend zo lang deze nodig zijn bewaard voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, dan wel wettelijk vereist zijn. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens, zoals facturen, gedurende zeven jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een door u genoemde partij.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Ook heeft u het recht uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Weekmail:

De Star Quality weekmail, welke al jaren wordt gemaild, blijven u toekomen. Indien u deze wilt beëindigen, meldt het ons.

Beveiliging:

Star Quality neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen:

Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens:

Star Quality Outdoor Plants
info@starquality.nl

Made with Salt 'n Pepper