Language: nl | en | it | fr | swe | de |
Information för företag
Visa vårt sortiment!
Odla naturligt

Odla naturligt

För att stimulera naturlig balans finns det på vår plantskola grönområden med buskar och träd. Dessutom har insektshotell placerats ut, boplatser har skapats för igelkottar och fågelholkar har hängts upp.Vårt breda sortiment med fler än 700 arter, bidrar också till ekologisk odling. Denna naturliga mångfald förhindrar nämligen skadegörare.

Läs mer ›

Hitta en anläggning


Nyheter!

Den senaste utvecklingen i barnkammaren ...
MPS A gecertificeerd MPS A gecertificeerd
Läs mer
Facebook Facebook
Läs mer
Interview in Bloembollenvisie Interview in Bloembollenvisie
Läs mer
Made with Salt 'n Pepper